PAR LSMA

Latvijas Sporta medicīnas asociācija apvieno sporta ārstus, citu specialitāšu ārstus, fizioterapeitus, sporta speciālistus un citu nozaru speciālistus multidisciplinārajā sporta medicīnas nozarē.

LSMA valde
Valdes priekšsēdētāja – Sandra Rozenštoka
                 sporta ārste,  speciālists elektrokardiogrāfijā un slodzes testa metodēs
                 SPORTA LABORATORIJAS vadītāja,
                 RSU sporta ārstu rezidentūras programmas vadītāja
                 Starptautiskais klasifikators Paralimpiskajā sportā
Valdes priekšsēdētājas vietniece – Irīna Vīksne
                 sporta ārste, speciālists ehokardiogrāfijā
                 Latvijas olimpiskās vienības ehokardiogrāfijas speciāliste
Valdes sekretāre – Dace Augstkalne
                 sporta ārste
                 Valsts sporta medicīnas centra sporta ārste

Sertifikācijas komisijas priekšsēdētājs  – Viesturs Lāriņš
                sporta ārsts
                Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas profesors

Ētikas komisijas vadītājs – Jānis Kaupe
                sporta ārsts
                Latvijas olimpiskās vienības sporta ārsts
Terapeitiskās lietošanas atļaujas piešķiršanas komisijas vadītājs – Andris Vāvere
                sporta ārsts
               Murjāņu sporta ģimnāzijas sporta ārsts
Jaunākās profesionālās un zinātniskās informācijas apskatniece sporta medicīnas nozarē – Lolita Kalniņa–Havraneka
                sporta ārste
               Valsts sporta medicīnas centra sporta ārste


LSMA mērķi

 • Veicināt sporta medicīnas kā multidisciplināras medicīnas nozares un sporta ārsta specialitātes prestižu un attīstību Latvijā;
 • Atbalstīt un veicināt profesionālo, tiesisko un ekonomisko interešu aizstāvību sporta medicīnas nozarē;
 • Sadarbojoties ar citām ārstu biedrībām, palielināt citu speciālistu zināšanas par sporta medicīnas nozari un sporta ārsta darbības plašumu un specifiku;
 • Veicināt ieinteresēto speciālistu (piemēram, ārstu, fizioterapeitu, farmaceitu, sporta speciālistu, biologu, inženieru u.c.), kuri risina iedzīvotāju ar fizisko aktivitāti vai mazkustību izraisīto slimību saistītos jautājumus, zinātniskās izpētes darbību;
 • Attīstīt starptautisko zinātnisko un praktisko darbību sporta medicīnas kvalitātes paaugstināšanas un attīstības interesēs;
 • Realizēt LSMA biedru pēcdiploma apmācības pasākumus visās iespējamās formās (piemēram, semināri, konferences, kongresi, apmācība darbavietās u.c. Latvijā un ārzemēs);
 • Veikt sporta ārstu specialitātes un sporta medicīnā izmantojamo metožu speciālistu sertifikāciju normatīvajos aktos noteiktā kārtībā un risināt ar to saistītos jautājumus;
 • Sadarboties ar Latvijas, citu valstu un starptautiskajām organizācijām un privātpersonām sporta medicīnas, fiziskās sagatavošanas, veselīga un aktīva dzīvesveida jautājumos, veidot kopīgus projektus un sadarbības tīklus;
 • Veicināt LSMA dalību Latvijas un starptautiskos pasākumos un organizācijās;
 • Piedalīties sabiedrības veselības stratēģijas plānošanā valstī, veicinot tautas veselības uzlabošanos, t.sk. piedalīties metodisko ieteikumu izstrādāšanā;
 • Sniegt konsultācijas un rekomendācijas likumdevēja institūcijām un izpildinstitūcijām sporta medicīnas jomā, visu vecuma grupu iedzīvotāju fiziskās veselības aprūpes un uzlabošanas jomā, sportistu veselības aprūpes un sporta pasākumu dalībnieku medicīniskās uzraudzības jomā, ar fizisko aktivitāti vai mazkustību izraisīto slimību saistītos jautājumos un šo pacientu aprūpi Latvijā;
 • Brīvi izplatīt informāciju par LSMA un organizēt informācijas apriti sporta medicīnas jomā;
 • Popularizēt veselīgu dzīvesveidu un izglītot Latvijas iedzīvotājus par fiziskās aktivitātes nozīmību veselības saglabāšanā un uzlabošanā, kā arī veicināt visu vecuma grupu Latvijas iedzīvotāju fizisko aktivitāti.

……..LSMA statūti