PAR LSMA

Latvijas Sporta medicīnas asociācija apvieno sporta ārstus, bet laipni aicināti mums pievienoties arī citu specialitāšu ārsti, fizioterapeiti un citu nozaru speciālisti multidisciplinārajā sporta medicīnas nozarē.

LSMA VALDE

Valdes priekšsēdētāja – Sandra Rozenštoka
Sporta ārste,  sertificēts speciālists Elektrokardiogrāfijā un slodzes testa metodēs
SPORTA LABORATORIJAS vadītāja, Sporta ārste
RSU Sporta ārstu rezidentūras programmas vadītāja
Starptautiskais klasifikators Para – sportā

 

Valdes priekšsēdētājas vietnieceIrīna Vīksne
Sporta ārste, sertificēts speciālists Ehokardiogrāfijā
Latvijas olimpiskās vienības ehokardiogrāfijas speciāliste

 

Sertifikācijas komisijas priekšsēdētājs – Jānis Kaupe
Sporta ārsts, Latvijas olimpiskās vienības sporta ārsts

 

Ētikas komisijas vadītāja – Lolita Kalniņa–Havraneka
Sporta ārste, Latvijas olimpiskās vienības sporta ārste


Terapeitiskās lietošanas atļaujas piešķiršanas komisijas vadītājs – Andris Vāvere

Sporta ārsts, Murjāņu sporta ģimnāzijas sporta ārsts

 

Jaunākās profesionālās un zinātniskās informācijas apskatniece nozarē – Anete Zahare

Sporta ārste, Militārās medicīnas ārste, Nacionālie Bruņotie spēki

 

Valdes sekretāre – Dace Augstkalne
Sporta ārste, BKUS Sporta ārste


LSMA mērķi

 • Veicināt sporta medicīnas kā multidisciplināras medicīnas nozares un sporta ārsta specialitātes prestižu un attīstību Latvijā;
 • Atbalstīt un veicināt profesionālo, tiesisko un ekonomisko interešu aizstāvību sporta medicīnas nozarē;
 • Sadarbojoties ar citām ārstu biedrībām, palielināt citu speciālistu zināšanas par sporta medicīnas nozari un sporta ārsta darbības plašumu un specifiku;
 • Veicināt ieinteresēto speciālistu (piemēram, ārstu, fizioterapeitu, farmaceitu, sporta speciālistu, biologu, inženieru u.c.), kuri risina iedzīvotāju ar fizisko aktivitāti vai mazkustību izraisīto slimību saistītos jautājumus, zinātniskās izpētes darbību;
 • Attīstīt starptautisko zinātnisko un praktisko darbību sporta medicīnas kvalitātes paaugstināšanas un attīstības interesēs;
 • Realizēt LSMA biedru pēcdiploma apmācības pasākumus visās iespējamās formās (piemēram, semināri, konferences, kongresi, apmācība darbavietās u.c. Latvijā un ārzemēs);
 • Veikt sporta ārstu specialitātes un sporta medicīnā izmantojamo metožu speciālistu sertifikāciju normatīvajos aktos noteiktā kārtībā un risināt ar to saistītos jautājumus;
 • Sadarboties ar Latvijas, citu valstu un starptautiskajām organizācijām un privātpersonām sporta medicīnas, fiziskās sagatavošanas, veselīga un aktīva dzīvesveida jautājumos, veidot kopīgus projektus un sadarbības tīklus;
 • Veicināt LSMA dalību Latvijas un starptautiskos pasākumos un organizācijās;
 • Piedalīties sabiedrības veselības stratēģijas plānošanā valstī, veicinot tautas veselības uzlabošanos, t.sk. piedalīties metodisko ieteikumu izstrādāšanā;
 • Sniegt konsultācijas un rekomendācijas likumdevēja institūcijām un izpildinstitūcijām sporta medicīnas jomā, visu vecuma grupu iedzīvotāju fiziskās veselības aprūpes un uzlabošanas jomā, sportistu veselības aprūpes un sporta pasākumu dalībnieku medicīniskās uzraudzības jomā, ar fizisko aktivitāti vai mazkustību izraisīto slimību saistītos jautājumos un šo pacientu aprūpi Latvijā;
 • Brīvi izplatīt informāciju par LSMA un organizēt informācijas apriti sporta medicīnas jomā;
 • Popularizēt veselīgu dzīvesveidu un izglītot Latvijas iedzīvotājus par fiziskās aktivitātes nozīmību veselības saglabāšanā un uzlabošanā, kā arī veicināt visu vecuma grupu Latvijas iedzīvotāju fizisko aktivitāti.

……..LSMA statūti