PAR LSMA

Latvijas Sporta medicīnas asociācija apvieno sporta ārstus, bet laipni aicināti mums pievienoties arī citu specialitāšu ārsti un nozaru speciālisti.

LSMA VALDE

Valdes priekšsēdētāja – Sandra Rozenštoka
Latvijā un Eiropā sertificēta sporta ārste, sertificēta speciāliste Elektrokardiogrāfijā un slodzes testa metodēs
SPORTA LABORATORIJAS vadītāja
RSU Sporta ārstu rezidentūras programmas vadītāja

LSPA Padomes priekšsēdētāja
Nacionālais un Starptautiskais klasifikators Parasportā
Valdes priekšsēdētājas vietnieceIrīna Vīksne
Sporta ārste, sertificēta speciāliste Ehokardiogrāfijā, Latvijas olimpiskā vienība, BKUS

Sertifikācijas komisijas priekšsēdētājs – Jānis Kaupe
Sporta ārsts, Latvijas olimpiskā vienība

Ētikas komisijas vadītāja – Anete Zahare
Sporta ārste, Militārās medicīnas ārsts, NBS

Terapeitiskās lietošanas atļaujas piešķiršanas komisijas vadītājs – Andris Vāvere
Sporta ārsts, Murjāņu sporta ģimnāzija

Jaunākās profesionālās, zinātniskās informācijas apskatniece nozarē – Lolita Kalniņa – Havraneka

Sporta ārste, Latvijas Olimpiskā vienība

Valdes sekretāre – Agnese Kalniņa
Sporta ārste, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Sporta servisa centrs”


LSMA mērķi

 • Veicināt sporta medicīnas kā multidisciplināras medicīnas nozares un sporta ārsta specialitātes prestižu un attīstību Latvijā;
 • Atbalstīt un veicināt profesionālo, tiesisko un ekonomisko interešu aizstāvību sporta medicīnas nozarē;
 • Sadarbojoties ar citām ārstu biedrībām, palielināt citu speciālistu zināšanas par sporta medicīnas nozari un sporta ārsta darbības plašumu un specifiku;
 • Veicināt ieinteresēto speciālistu (piemēram, ārstu, fizioterapeitu, farmaceitu, sporta speciālistu, biologu, inženieru u.c.), kuri risina iedzīvotāju ar fizisko aktivitāti vai mazkustību izraisīto slimību saistītos jautājumus, zinātniskās izpētes darbību;
 • Attīstīt starptautisko zinātnisko un praktisko darbību sporta medicīnas kvalitātes paaugstināšanas un attīstības interesēs;
 • Realizēt LSMA biedru pēcdiploma apmācības pasākumus visās iespējamās formās (piemēram, semināri, konferences, kongresi, apmācība darbavietās u.c. Latvijā un ārzemēs);
 • Veikt sporta ārstu specialitātes un sporta medicīnā izmantojamo metožu speciālistu sertifikāciju normatīvajos aktos noteiktā kārtībā un risināt ar to saistītos jautājumus;
 • Sadarboties ar Latvijas, citu valstu un starptautiskajām organizācijām un privātpersonām sporta medicīnas, fiziskās sagatavošanas, veselīga un aktīva dzīvesveida jautājumos, veidot kopīgus projektus un sadarbības tīklus;
 • Veicināt LSMA dalību Latvijas un starptautiskos pasākumos un organizācijās;
 • Piedalīties sabiedrības veselības stratēģijas plānošanā valstī, veicinot tautas veselības uzlabošanos, t.sk. piedalīties metodisko ieteikumu izstrādāšanā;
 • Sniegt konsultācijas un rekomendācijas likumdevēja institūcijām un izpildinstitūcijām sporta medicīnas jomā, visu vecuma grupu iedzīvotāju fiziskās veselības aprūpes un uzlabošanas jomā, sportistu veselības aprūpes un sporta pasākumu dalībnieku medicīniskās uzraudzības jomā, ar fizisko aktivitāti vai mazkustību izraisīto slimību saistītos jautājumos un šo pacientu aprūpi Latvijā;
 • Brīvi izplatīt informāciju par LSMA un organizēt informācijas apriti sporta medicīnas jomā;
 • Popularizēt veselīgu dzīvesveidu un izglītot Latvijas iedzīvotājus par fiziskās aktivitātes nozīmību veselības saglabāšanā un uzlabošanā, kā arī veicināt visu vecuma grupu Latvijas iedzīvotāju fizisko aktivitāti.

……..LSMA statūti