SPORTA MEDICĪNAS METODES

Sporta medicīnas nozarē strādājošiem ir nepieciešama regulāra izglītošanās un sertifiācija diagnostikas metodēs

Latvijas Sporta medicīnas asociācija pārstāv Latvijā strādājošos sertificētos sporta ārstus, veicina viņu profesionālo, tiesisko un ekonomisko interešu aizstāvību, kā arī realizē mērķi, nodrošināt pilnvērtīgu Sporta medicīnas nozares darbību un paaugstināt sporta ārsta specialitātes prestižu Latvijā.

Atbilstoši Latvijas likumdošanai, lai veiktu pacientu veselības, funkcionālā stāvokļa un fizisko darbaspēju novērtēšanu, izmantojot dažādas miera un slodzes testa metodes ar elektrokardiogrāfiju, ehokardiogrāfiju, orgānu ultrasonogrāfiju ir nepieciešama papildus sertifikācija:

 • Skrīninga elektrokardiogrāfijas metodē (M191) jāsertificējas Latvijas Ārstu biedrības Sertifikācijas komisija kardioloģijā. Šajā metodē var sertificēties sekojošu specialitāšu ārsti: sporta ārsti, bērnu kardiologi, internisti, neatliekāmās medicīniskās palīdzības ārsti, anesteziologi-reanimatologi, ģimenes ārsti un pediatri. Skrīninga elektrokardiogrāfijas metode ir profilaktiskos nolūkos reģistrētas elektrokardiogrammas pierakstīšana un aprakstīšana šķietami veseliem pacientiem, sportistiem slēpto patoloģiju atklāšanai, ka arī pacientiem, kas tiek gatavoti plānveida operācijām.
 • Padziļinātās elektrokardiogrāfijas metodē (M192) jāsertificējas Latvijas Ārstu biedrības Sertifikācijas komisija kardioloģijā. Šajā metodē var sertificēties tikai sporta ārsti, kardiologi, bērnu kardiologi un internisti. Šī metode ietver skrīninga elektrokardiogrāfijas (M191) kompetenci ar papildus prasmi diagnostiēt sarežģītas un retas sirds patoloģijas vai patoloģisku stāvokļu elektrokardiogrāfiskās pazīmes, kā arī prasmi veikt Elektrokardiogrāfiju ar medikamentozām raudzēm un Holtera monitorēšanu. Šajā punktā minēto 4 specialitāšu ārstiem, kas strādā ar slodzes testiem ir nepieciešama šī līmeņa kompetence, lai spētu nekavējoties atpazīt augsta riska patoloģijas pirms, slodzes testu un atjaunošanās laikā, kā arī prastu ātri interpretēt un izlēmīgi rīkoties akūtā situācijā, kuras var provocēt slodzes tests.
 • Fiziskās slodzes testi ar elektrokardiogrāfiju metodē (M201), tai skaitā Kardiopulmonālā slodzes testa metodē, jāsertificējas Latvijas Ārstu biedrības Sertifikācijas komisija kardioloģijā. Šī metode ietver obligātu kompetenci un sertifikāciju Padziļinātā elektrokardiogrāfijā (M192) un tajā var sertificēties tikai sporta ārsti, kardiologi un internisti. Fiziskās slodzes testi ar elektrokardiogrāfiju metodē sertifikācija ir nepieciešama, lai fiziskās slodzes testus ar elektrokardiogrāfiju veiktu pacientam drošos apstākļos augsti profesionāls personāls, ar kvalitatīvu tehnisko nodrošinā
 • Ehokardiogrāfijas metodē jāsertificējas Latvijas Ārstu biedrības Sertifikācijas komisija kardioloģijā. Tā ir neinvazīva sirds un lielo asinsvadu izmeklēšana ar ultraskaņu jeb sirds ultrasonogrā
 • Ultrasonogrāfijas metodē jāsertificējas Latvijas Ultrasonogrāfistu asociācijā. Šajā metodē var sertificēties dažādu specialitāšu ārsti, tai skaitā sporta ārsti. Ultrasonogrāfijas metode ir radioloģijas vizuālās diagnostikas metode, kurā ar ultraskaņas palīdzību novērtē dažādus organisma audus un orgānus reālajā laikā.

Latvijā Sporta medicīnas nozarē ir apstiprināti un sporta ārsta praksē lietoti sekojoši ārstniecībā izmantojamie Sporta medicīnas medicīniskie pakalpojumi, kuros papildus sertifikācija sporta ārstiem nav nepieciešama:

 1. Eurofit metode ir standartizēta, zinātniski pamatota, plaši lietota metode sporta medicīnā, ar kuras palīdzību nosaka iedzīvotāju, tai skaitā bērnu un jauniešu fizisko attīstību, fizisko sagatavotību un organisma funkcionālās spējas.
 2. Muskuļu testēšana ir viena no pamata metodēm sporta medicīnā, kuras laikā analizē pacienta stāju, gaitu, skeleta simetriju, muskuļu garumu, spēku, locītavu kustīgumu, kustību amplitūdu, kustību stereotipu, kā arī diagnosticē muskuļu disbalansu un balsta un kustību aparāta funkciju traucējumu.
 3. Dopinga kontrole sporta medicīnā (parauga ņemšana), lai sportista organismā konstatētu dopinga vielas vai pierādītu dopinga metodes izmantošanu.

Sporta medicīnas nozarē tiek izmantotas arī citas Latvijā apstiprinātās vispārējo manipulāciju medicīnas tehnoloģijas, kuras tiesīgas veikt ir tikai sertificētas ārstniecības personas:

 1. Asins ņemšana no pirksta vai auss.
 2. Asins ņemšana ar vēnas punkcijas palīdzību.
 3. Asins ņemšana ar artērijas punkcijas palīdzību.
 4. Injekcija ādā vai zemādā.
 5. Injekcija muskulī.
 6. Injekcija vēnā.
 7. Injekcija artērijā.
 8. Injekcija locītavā vai periartikulāri.
 9. Medikamentu infūzija ādā, gļotādā.
 10. Medikamentu infūzija vēnā.
 11. Locītavas punkcija.
 12. Vēnas kateterizācija.
 13. Artērijas kateterizācija.

Latvijas Sporta medicīnas asociācija