APMĀCĪTTIESĪGIE SPORTA ĀRSTI

Apmācīttiesīgie sporta ārsti ir reģistrēti Latvijas Ārstu biedrībā

Dr. Sandra Rozenštoka

Dr. Irīna Vīksne

Dr. Dace Augstkalne

Dr. Līga Cīrule

Dr. Larisa Golubeva

Dr. Mārīte Belasova

Dr. Dāgs Čuda

Prof. Viesturs Lāriņš

 Prasības Apmācīttiesīgā ārsta statusa sporta ārstiem:

 • derīgs sporta ārsta sertifikāts,
 • darba stāžs sporta ārsta specialitātē pēc sertifikācijas vismaz 5 gadi,
 • par profesionālo darbību nav saņemts nosodījums Ētikas komisijā, LĀB Aroda tiesā,
 • veikti vismaz 3 pedagoģiskās darbības pasākumi pirmsdiploma vai pēcdiploma apmācībā (lekciju lasīšana, semināru vadīšana un apmācība darbavietā),
 • paaugstināta profesionālā, pedagoģiskā un praktiskā kvalifikācija sporta ārsta specialitātē – 150 tālākizglītības punkti pēdējo 5 gadu laikā,
 • vismaz 1 starptautiskā kongresa vai konferences apmeklējums pēdējo 5 gadu laikā sporta medicīnas nozarē,
 • ārstniecības iestādes vadītāja ieteikums apmācīttiesīgā ārsta statusa iegūšanai.

Āpmācīttiesīgā ārsta statusa pretendentam jāiesniedz LSMA šādi dokumenti:

 • iesniegums LSMA par vēlmi iegūt apmācīttiesīgā sporta ārsta statusu,
 • rakstisks apstiprinājums, ka par profesionālo darbību nav saņemts nosodījums Ētikas komisijā vai LĀB Aroda tiesā,
 • pretendenta CV,
 • sporta ārsta sertifikāta kopija,
 • atskaite par pedagoģisko darbību pirmsdiploma vai pēcdiploma apmācībā (lekciju lasīšana, semināru vadīšana un apmācība darbavietā),
 • atskaite par profesionālās, pedagoģiskās un praktiskās kvalifikācijas pasākumu apmeklējumu ar minētiem tālākizglītības punktiem, tai skaitā par starptautiskā kongresa vai konferences apmeklējumu sporta medicīnas nozarē,
 • ārstniecības iestādes vadītāja ieteikums.

Saskaņā ar Latvijas Sporta medicīnas asociācijas Lēmumu Nr.6 “Par Apmācīttiesīgā ārsta statusu sporta ārstiem”, Rīgā, 2017.gada 26.oktobris

LSMA prezidente:             Sandra Rozenštoka