TERAPEITISKĀS LIETOŠANAS ATĻAUJAS PIEŠĶIRŠANAS KOMISIJA

TUE komisijas priekšsēdētājs – Andris Vāvere

TUE komisijas loceklis – Sandra Rozenštoka

TUE komisijas loceklis – Līga Cīrule

TUE komisijas loceklis – Egīls Dzērve

TUE izsniegšanu nacionāla līmeņa (Latvijas) sportistiem koordinē Antidopinga birojs.

TUE atļauja ir atļauja, kas sportistam ļauj lietot medikamentus no aizliegto vielu saraksta, ja tas nepieciešams ārstēšanās nolūkos.

TUE atļauju piešķir, ja ievēroti VISI norādītie nosacījumi:

  • attiecīgā aizliegtā viela vai aizliegtā metode ir vajadzīga, lai ārstētu kādu akūtu vai hronisku medicīnisku stāvokli, piemēram, ja, nelietojot aizliegto vielu vai aizliegto metodi, būtiski pasliktinātos sportista veselības stāvoklis;
  • ir niecīga iespēja, ka, terapeitiski lietojot aizliegto vielu vai aizliegto metodi, varētu papildus uzlabot sportista sniegumu, salīdzinot ar to, ko varētu sagaidīt, sportistam atgūstot normālu veselības stāvokli pēc akūtā vai hroniskā veselības stāvokļa izārstēšanas;
  • aizliegtajai vielai vai aizliegtajai metodei nav citas pamatotas terapeitiskas alternatīvas;
  • nepieciešamību lietot aizliegto vielu vai aizliegto metodi nedrīkst pilnīgi vai daļēji pamatot ar to, ka sportists (bez TUE) iepriekš ir lietojis kādu vielu vai metodi, kas šādas lietošanas laikā ir bijusi aizliegta.

Starptautiskās līmeņa sportistiem, atbilstoši sava sporta veida Starptautiskās federācijas noteikumiem, Latvijā izsniegta TUE nav derīga, ja vien to nav atzinusi attiecīgā starptautiskā federācija vai lielu sporta pasākumu rīkotājorganizācija. Sportistam, kas ir starptautiska līmeņa sportists, TUE saņemšanai ir jāpiesakās sava sporta veida starptautiskajā federācijā.