SERTIFIKĀCIJAS KOMISIJA

LSMA Sertifikācijas komisija darbojas kā 

Latvijas Ārstu biedrības Sporta ārstu sertifikācijas komisija.

Sertifikācijas komisijas priekšsēdētājs – Jānis Kaupe
Sertifikācijas komisijas sekretāre – Irīna Vīksne
Sertifikācijas komisijas loceklis – Dags Čuda
Sertifikācijas komisijas loceklis – Anda Zvīgule
Sertifikācijas komisijas loceklis – Lolita Cibule 

Sertifikācijas komisijas loceklis – Māra Kuļša
Sertifikācijas komisijas loceklis – Sandra Rozenštoka

Sporta ārstu sertifikācija un resertifikācija notiek saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.943 “Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība” (18.12.2012.)

Dokumenti sertifikācijai vai resertifikācijai jāiesniedz LSMA Sertifikācijas komisijas sekretārei 3 mēnešus pirms attiecīgās sēdes datuma.
LĀB / LSMA sertifikācijas komisija veic sporta ārstu sertifikāciju un resertifikāciju. LĀB veic sertifikāta noformēšanu, reģistrēšanu un izsniegšanu.
Sertificējamā vai resertificējamā persona jāveic pārskaitījums LĀB – maksa par sertifikācijas vai resertifikācijas pakalpojumu:

  • par vienas ārstniecības personas sertifikāciju – EUR 59.76

  • par vienas ārstniecības personas resertifikāciju – EUR 48.38

LĀB rekvizīti:
Sertifikācijas institūcija “Latvijas Ārstu biedrība”
Reģ. Nr. 40008000051
Skolas iela 3, Rīga, LV-1010
Banka: AS “Swedbank”
Konts: LV27HABA0551035992836
Maksājuma mērķis: Maksa par sertifikāciju/resertifikāciju, vārds, uzvārds, personas kods, specialitāte.


Sertifikācijas lapa
Sertificējamās personas iesniegums komisijai
Resertifikācijas lapa
Resertifikācijas lapa strādājošiem ārpus Latvijas
Resertificējamās personas iesniegums komisijai
Profesionālās kvalifikācijas tālākizglītības punkti
Vērtēšanas kritēriji sporta medicīna
Sporta medicīnas profesionālās darbības pārskats