IESTĀTIES LSMA

Latvijas Sporta medicīnas asociācijā var iestāties ikviens sporta medicīnas interesents. LSMA apvieno sporta ārstus, citu specialitāšu ārstus, fizioterapeitus, sporta speciālistus un citu nozaru speciālistus multidisciplinārajā sporta medicīnas nozarē.

Esiet laipni aicināts iestāties un aktīvi piedalīties LSMA darbā!

Sporta medicīna ir multidisciplināra, zinātniska un praktiska medicīnas nozare ar vairāk kā 20 apakšspecialitātēm, piemēram, sporta fizioloģija, sporta morfoloģija, sporta bioķīmija, sporta psiholoģija, sporta higiēna, sporta uzturs, sporta traumatoloģija, sporta kardioloģija, funkcionālā diagnostika, sports cilvēkiem ar invaliditāti, sporta fizioterapija, iedzīvotāju fiziskās veselības aprūpe, fiziskās aktivitātes plānošana dažādu traumu un slimību gadījumā un citas apakšnozares.

Lai iestātos LSMA jaunais biedrs iesniedz LSMA Valdes sekretārei nepieciešamos dokumentus:

  • iesniegumu
  • fiziskas vai juridiskas personas anketu

30 dienu laikā pēc uzņemšanas lēmuma un Īstenā biedra vai Veicinātājbiedra statusa saņemšanas, LSMA biedrs maksā iestāšanās maksu un biedra naudas maksu par kalendāro gadu, ar pārskaitījumu LSMA bankas kontā, obligāti norādot par fiziskās vai juridiskās personas vārdu vai nosaukumu, par kuru tiek veikts maksājums.

LSMA ir noteikta vienreizēja iestāšanās maksa:

  • fiziskai personai Īstenam biedram un Veicinātājbiedram – 15 euro
  • juridiskai personai – 100 euro

Izņēmums: LĀB struktūrvienības LSMA biedriem, kuri bija maksājuši biedra naudu līdz 2015.gadam, ieskaitot, ir tiesības iestāties jaunajā LSMA bez iestāšanās maksas.

LSMA ir noteikta biedru naudas maksa kalendārajā gadā:

  • Īstenajam biedram – 30 euro
  • Veicinātājbiedram – 20 euro
  • Juridiskai personai – 200 euro

Ikgadējā biedru nauda samaksājama vienu reizi kalendārajā gadā, viena mēneša laikā pēc iepriekšējā apmaksātā perioda beigām.
Biedri, kuri jau veikuši maksājumu par 2017. un turpmākiem gadiem LĀB struktūrvienības LSMA kontā, maksā biedru naudas starpību.


Iesniegums
Fiziskas personas anketa
Juridiskas personas anketa