Rīgā (neklātienē), 2020.gada 28.aprīlis

Latvijas Sporta medicīnas asociācijas valde, pēc apspriešanas biedru vidū, vienbalsīgi nolēma precizēt Padziļinātās profilaktiskās medicīniskās pārbaudes Klīniski funkcionālo grupu aprakstu un izrakstu no ambulatorā pacienta medicīniskās kartes par pārbaudes rezultātiem un optimālu fizisko slodzi..

Padziļinātās profilaktiskās medicīniskās pārbaudes veikšanu nosaka LR Sporta likums un Ministru kabineta noteikumi Nr. 594 Sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi veselības aprūpes un medicīniskās uzraudzības kārtība, 2016. gada 6. septembris. Šo noteikumu 5.2. punkts nosaka:

5.2. iedala sportistu vai bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi attiecīgajā klīniski funkcionālā grupā

Latvijas Sporta medicīnas asociācijas valde precizē klīniski funkcionālo grupu aprakstu:

I. klīniski funkcionālā grupa

 • Veseli, fiziski attīstīti un funkcionāli sagatavoti, bez ierobežojumiem trenējas saskaņā ar sporta speciālista plānu,
 • Šajā grupā tiek iedalīti bērni ar paaugstinātu fizisko slodzi un sportisti,
 • Bez ierobežojumiem var apmeklēt fiziskās aktivitātes nodarbības, lai uzlabotu fizisko sagatavotību un veselības stāvokli izglītības iestādēs un sporta organizācijās,
 • Bez ierobežojumiem var trenēties sporta nodarbībās individuāli un grupā,
 • Bez ierobežojumiem var piedalīties sagatavošanās posmā sporta sacensībām un sporta sacensībās.

Vidēji 20-25% pacientu-sportistu attiecīgajā populācijā.

 

II. klīniski funkcionālā grupa

 • Praktiski veseli, nelielas veselības novirzes, funkcionāli labi sagatavoti, trenējas saskaņā ar sporta speciālista plānu, ievērojot un izpildot attiecīgus sporta ārsta norādījumus un ieteikumus,
 • Šajā grupā tiek iedalīti bērni ar paaugstinātu fizisko slodzi, sportisti un parasportisti,
 • Pirmo reizi diagnosticēta hroniska slimība vai atveseļošanās periodā pēc akūtas respiratoras infekcijas slimības,
 • Labi kompensēta hroniska slimība bez paasinājumiem, kura neierobežo veikt treniņu slodzi pilnā apjomā, piemēram, bronhiālā astma, epilepsija, AH, citas slimības,
 • Treniņu procesā jāievēro sporta ārsta ieteikumi un ierobežojumi konkrētai fiziskai slodzei, ja tie netiks ievēroti, ir risks attīties slimībai, pārslodzei vai traumai,
 • Var apmeklēt fiziskās aktivitātes nodarbības, lai uzlabotu fizisko sagatavotību un veselības stāvokli izglītības iestādēs un sporta organizācijās,
 • Var trenēties sporta nodarbības individuāli un grupā,
 • Var piedalīties sagatavošanās posmā sporta sacensībām un sporta sacensībās.

Vidēji 55-60% pacientu-sportistu attiecīgajā populācijā.

 

III. klīniski funkcionālā grupa

 • Veselības novirzes, funkcionāli vāji sagatavoti, ilgstošs treniņu pārtraukums slimības vai citu iemeslu dēļ, trenējas saskaņā ar individuālu plānu, atrodas pastāvīgā ārsta uzraudzībā
 • Šajā grupā tiek iedalīti bērni ar paaugstinātu fizisko slodzi, sportisti un parasportisti
 • Pagaidām vēl nekompensēta hroniska slimība, iespējams ar paasinājumiem, kura ierobežo veikt treniņu slodzi pilnā apjomā un kuru nepieciešams papildus izmeklēt
 • Pacientu ārstē ambulatori, dienas stacionāra, stacionārā vai mājas režīmā
 • Sekojoša patstāvīga novērošana sporta ārsta uzraudzībā ar konkrēti noteiktiem fiziskās slodzes ieteikumiem un ierobežojumiem
 • Treniņu procesā jāievēro sporta ārsta ieteikumi, nozīmīgi ierobežojumi fiziskai slodzei
 • Var apmeklēt fiziskās aktivitātes nodarbības, lai uzlabotu veselības stāvokli un uzturētu fizisko sagatavotību izglītības iestādēs, sporta organizācijās, ievērojot sporta ārsta ieteikumus
 • Nav atļauta dalība sporta sacensībās

Vidēji 15-20% pacientu-sportistu attiecīgajā populācijā.

 

IV. klīniski funkcionālā grupa

 • Izteiktas veselības novirzes, funkcionāli vāji sagatavoti, netrenējas, nepieciešama medicīniskā rehabilitācija, ietverot tajā arī funkcionālo spēju atjaunošanu ar dozētām fiziskām slodzēm,
 • Šajā grupā tiek iedalīti bērni ar paaugstinātu fizisko slodzi, sportisti un parasportisti,
 • Slimība vai trauma, kurai nepieciešama papildus padziļināta stacionārā izmeklēšana un ārstēšana,
 • Sekojoša patstāvīga novērošana sporta ārsta uzraudzībā,
 • Nepieciešami īslaicīgi vai ilglaicīgi nozīmīgi fiziskās aktivitātes ierobežojumi,
 • Var apmeklēt tikai ārstnieciskās vingrošanas un rehabilitācijas nodarbības,
 • Nav atļauta dalība sporta sacensībās.

Vidēji 0-2% pacientu-sportistu attiecīgajā populācijā.

 

MK noteikumu 5.3. punkts nosaka:

5.3. izsniedz pieaugušajiem sportistiem vai nepilngadīgu sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi likumīgajiem pārstāvjiem izrakstu no ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (atbilstoši normatīvajam aktam par medicīnisko dokumentu lietvedības kārtību) ar veiktās padziļinātās profilaktiskās medicīniskās pārbaudes rezultātiem un ieteikumiem par ārstnieciski profilaktiskajiem pasākumiem un optimālu fizisko slodzi.

Latvijas Sporta medicīnas asociācijas valde precizē sporta ārsts izsniegto izrakstu no ambulatorā pacienta medicīniskās kartes par pārbaudes rezultātiem un fizisko slodzi.

Sporta ārsta izsniegtajā izrakstā par pārbaudes rezultātiem ir jānorāda:

 • Veselības stāvokļa novērtējums;
 • Fiziskās attīstības novērtējums, atbilstoši valstī spēkā esošiem standartiem;
 • Komplekss organisma funkcionālā stāvokļa un darbaspēju novērtējums, atbilstoši veiktajiem testiem un izmeklējumiem;
 • Atļauja piedalīties sporta nodarbībās un vai sporta sacensībās, iedalot sportistu noteiktā klīniski funkcionālajā grupā;
 • Ieteikumi nepieciešamajai papildus diagnostikai, ārstēšanai, slimību un traumu profilaksei, atjaunošanās metožu izvēlei, rehabilitācijai, un slodzes režīma izvēlei (ieteikumi un ierobežojumi), ņem vērā pacienta veselības stāvokli, simptomu izpausmes un slimības individuālo norisi, slimības vai traumas stadiju, pacienta vecuma un dzimuma īpatnības, fiziskās aktivitātes veidu, sporta veidu un disciplīnu, paredzamo fizisko slodzi un tās intensitāti.

Fiziskā aktivitātes ieteikumi no sporta ārsta viedokļa ietver:

 • Individuāli plānota fiziskā aktivitāte un fiziskā slodze visos sporta līmeņos;
 • Treniņu režīma ieteikumi un ierobežojumi: regularitāte, biežums, ilgums, atpūtas periods starp treniņiem;
 • Sporta veids vai vairāki;
 • Fiziskās slodzes veids: dinamiska, statiska un vai jaukta slodze;
 • Aeroba, anaeroba vai jaukta slodze;
 • Augsta, vidēja un vai zema slodzes intensitāte;
 • Izturības, spēka, ātruma, veiklības, lokanības, kustību koordinācijas, līdzsvara vingrojumi un uzdevumi

 

LSMA prezidente: Sandra Rozenštoka