Sporta medicīnas nākotne: Eiropas perspektīva

2022. gada 12. novembrī 14:00 – 16:30

Latvijas Sporta medicīnas asociācija ielūdz sporta ārstus, sporta speciālistus, fiziski aktīvos iedzīvotājus un visus interesentus uz Simpoziju

Simpozijā atklājumos un pieredzē dalīsies Latvijā atbraukušie Pasaules klases viedokļu līderi sporta medicīnā, profesionālu sportistu un iedzīvotāju fiziskās veselības aprūpē no SOK, FIMS, EFSMA un LSMA.

Join Zoom Meeting:
https://us06web.zoom.us/j/87135924272?pwd=aE1BTjNFdWpDdG4zUTBVMVYrU21yUT09

Meeting ID: 871 3592 4272
Passcode: 673194
Find your local number: https://us06web.zoom.us/u/kcQTgkfZY7

Simpozija programma:

Agrīna specializācija sporta veidā, ievads Dr. Med. Sandra Rozenštoka, Latvija

Sportistu adaptācijas robežas, ievads Prof. Bulent Ulkar, Turcija

Dopings un tehnoloģiskais dopings, ievads Prof. Yannis Pitsiladis, Lielbritānija un Pedro Manonelles, Spānija

Digitālās tehnoloģijas sporta medicīnā un sportā, ievads Prof. Rudiger Reer

Diskusijā piedalās Prof. Anna Jegier, Polija and Dr. Med. Theodora Papadopoulou, Lielbritānija.

Organizē: LSMA

Simpozija norise: ekspertiem klātienē, dalībniekiem Zoom platformā

Informācija: www.lsma.lv

Simpozija valoda: angļu, ar tulkojumu latviešu valodā

Dalība: bez maksas

Reģistrēšanās: https://forms.gle/X47jYx6tpkX8h7Pq9

Atbilstoši tehniskam nodrošinājumam būs iespēja paust viedokli, uzdot jautājumu.

ar cieņu,

Sandra Rozenštoka

Latvijas sporta medicīnas asociācijas Prezidente

International Educational Symposium

The Future of Sports Medicine: A European Perspective

On 12 November 2022, 2:00 – 4:30, EET in Zoom platform.

Latvian Sports Medicine Association invites sports medicine doctors, sports specialists and all individuals who are interested in different Sports medicine and Sports topics to participate in the Symposium.

The symposium will be attended by world-class opinion leaders in sports medicine, physical health care for professional athletes and society from IOC, FIMA, EFMSA and LSMA.

The program of the symposium:

Early Specialization in Sport, introduction MD Sandra Rozenštoka, Latvia

The Limit of Athlete Adaptation, introduction Prof. Bulent Ulkar, Turkey

Doping and Technological Doping, introduction Prof. Yannis Pitsiladis, UK and Prof. Pedro Manonelles, Spain

Digital Wearables in Sports Medicine and Sports, introduction Prof. Rudiger Reer

In discussions also participate Prof. Anna Jegier, Poland and MD Theodora Papadopoulou, UK.

Organizer: LSMA

Information: www.lsma.lv

Symposium language: English, with translation into Latvian language

Attendance: free of charge

Registration: https://forms.gle/tETxNvnH9et5FEpK9

According to the technical support, there will be an opportunity to express an opinion, ask a question.

Yours sincerely,

Sandra Rozenštoka

President of the Latvian Sports medicine association

Latvijas Sporta medicīnas asociācija apvieno sporta ārstus Latvijā, laipni aicināti mums pievienoties arī citu specialitāšu ārsti, citu nozaru speciālisti un interesenti.